,

WB hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn

Ngày 31/5, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng NHNN Việt Nam đã ký kết 1 khoản vay và 4 khoản tín dụng (không lãi suất)  với tổng trị giá 620 triệu USD giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam nói Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo. Những khoản vay và tín dụng này sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường và xóa đói giảm nghèo.

Các khoản vay từ WB sẽ được Việt Nam sử dụng để cải thiện hệ thống truyền tải điện ( trị giá 180 triệu USD); thực hiện dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho khoảng hơn 600.000 người ở Đồng Hới, Quy Nhơn, Nha Trang (65,3 triệu USD); khoản tín dụng trị giá 175,1 triệu USD tài trợ dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng; khoản tài trợ chính sách phát triển lần thứ 3 hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2 (50 triệu USD) và khoản tài trợ cho dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, thời gian thực hiện dự án là 6 năm (2011-2017) với số vốn 150 triệu USD.

VEA

Tin cùng chuyên mục