,

Bỉ hỗ trợ 60 triệu Euro về lĩnh vực môi trường và quản lý nhà nước

Chiều ngày 22/6, tại Hà Nội, đại diện hai chính phủ Việt Nam và  Bỉ đã ký kết Biên bản về việc Bỉ tài trợ cho Việt Nam 60 triệu Euro cải thiện lĩnh vực nước, vệ sinh môi trường và quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Cao Viết Sinh, đại diện Chính phủ Việt Nam và ông Peter Moor, Tổng Vụ trưởng Hợp tác Phát triển, Vương Quốc Bỉ đã ký Biên bản cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác phát triển, thông qua Chương trình hợp tác định hướng giai đoạn 2011-2015 giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ.

Theo đó, chương trình sẽ phân bổ 30 triệu Euro cho lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường để ứng phó và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu tại ba tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hai Chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực chung về cải cách lập kế hoạch.

Bên cạnh đó, hai bên nhận thấy sự cần thiết sớm ban hành các chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua xây dựng thí điểm vườn ươm doanh nghiệp.  

Chính phủ Bỉ dự kiến hỗ trợ Việt Nam xây dựng khung khổ pháp lý cho các vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ và thực hiện thí điểm để ươm tạo các doanh nghiệp khoa học công nghệ vừa và nhỏ.

VEA

Tin cùng chuyên mục