,

National Geographic Society ghi chú sai về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Ngày 13/3, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc bản đồ thế giới do National Geographic Society (Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ) phát hành có ghi chú “China” vào khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.