Hội Địa lý Hoa Kỳ sửa ghi chú về Hoàng Sa

Kể từ ngày 2/4, Hội Địa lý Hoa Kỳ (NGS) đã bắt đầu sửa đổi ghi chú đối với quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ World Classic của mình. Trên bản đồ này, quần đảo Hoàng Sa sử dụng tên quốc tế “Paracel Islands” và bỏ thông tin về chủ quyền (trước đó ghi kèm chữ “China”).