,

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đến thăm và động viên cán bộ, nhân viên Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ

Ngày 28/9/2020, đến thăm và động viên cán bộ, nhân viên Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ của đơn vị có thể đảm bảo công việc phục vụ cho Ngành và công tác phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trên biển.