,

Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

img_0628.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các chương trình công tác; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cũng như tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch được giao...

Trong đó, Cục tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu của năm, đảm bảo đúng kế hoạch; phân công trách nhiệm cụ thể từng nhiệm vụ tới từng lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức. Chỉ đạo tăng cường kỷ cương hành chính, thực hiện phương châm hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ; kiến tạo trong thể chế, chính sách, pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng đã được triển khai đồng bộ, thông suốt mang lại hiệu quả cao.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết ông Hoàng Ngọc Huy - Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết: Năm 2022 vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo Bộ và các Vụ chức năng, sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên Cục đã hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Cục có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan hệ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố và phát triển đã tạo nên sức mạnh tập thể để đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

img_0638.jpg

Ông Hoàng Ngọc Huy - Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022, Cục được Bộ giao chủ trì xây dựng 4 Thông tư, đến nay đã xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành 4/4 Thông tư; trình ban hành 2 văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Đến nay, có thể nói công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2022 đã cơ bản đáp ứng tiến độ được giao và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đúng thời hạn quy định.

Đối với lĩnh vực Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục đã hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc trả lời các yêu cầu của các bộ, ngành và các địa phương liên quan đến vấn đề địa giới hành chính các cấp, các vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia, biên giới, biển, đảo và các hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, các ý kiến hỏi đáp trên hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân, các Sở Tài nguyên và Môi trường, kịp thời, đúng quy định.

 

img_0639.jpg

Đại diện đơn vị của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu

Với các nhiệm vụ chuyên môn như Dự án “Hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biển đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển, Cục đã hoàn thành việc khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán...

Công tác dịch vụ công và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch công quốc gia theo Kế hoạch, lộ trình được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ năm 2022: Cục đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 3.976 hồ sơ bao gồm: trực tuyến 2.704 hồ sơ, trực tiếp 1.243 hồ sơ và bưu điện 29 hồ sơ. Tổ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục đã được đăng tải công khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Cục đã cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 203 tổ chức bao gồm: cấp mới 190 tổ chức, cấp đổi 7 tổ chức và cấp bổ sung 6 tổ chức.

Với công tác Biên giới, Cục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khảo sát hiện trạng quản lý thực tế tại các khu vực chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia; Khảo sát đơn phương, song phương hệ thống mốc Pháp cắm và mốc cắm giai đoạn 1986 - 1988 phục vụ xây dựng phương án đàm phán cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia của 16% còn lại trên toàn tuyến biên giới.

Tuyến biên giới trên Biển chuẩn bị tư liệu, tài liệu tham gia cùng các Bộ, ngành đàm phán, giải quyết các vấn đề với các nước có liên quan trên Biển Đông, hoàn tất phân định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia.

 

img_0645.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2022. của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Bước sang năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục tiếp tục tăng cường hơn nữa việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện phần mềm quản lý văn bản đi, đến và hồ sơ công việc đảm bảo thông suốt, đầy đủ và đăng tải trung thực, chính xác phục vụ công tác điều hành xử lý công việc, khai thác thông tin, truyền dữ liệu, chia sẻ dữ liệu và quản lý văn bản hành chính có hiệu quả.

Tổ chức tốt công tác tiếp nhận bàn giao Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cũng như chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển triển khai hoạt động hiệu quả...

 

img_0641.jpg

Ông Hoàng Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị ông Hoàng Ngọc Lâm - Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết: Lãnh đạo Cục tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Cùng với đó, để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 Cục sẽ tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng điểm mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

 

img_0644.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Huân chương Lao động hạng III cho Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Trao Huân chương Lao động hạng II cho ông Phan Ngọc Mai, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Huân chương Lao động hạng III cho ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

 

img_0642.jpg

Đại diện Bộ Công an cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cũng nhân dịp này, đại diện Bộ Công an cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục