,

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ thu nhận từ tàu bay không người lái

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngay sau khi Bộ ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đã góp phần không nhỏ đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ mới nói chung và công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng đã góp phần tạo ra những sản phẩm đo đạc và bản đồ có độ chính xác cao hơn, hiện đại hơn và phục vụ được đa mục đích. Trong đó phải kể đến việc ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không bằng tàu bay không người lái để thu nhận dữ liệu phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Ảnh minh họa

Để có cơ sở pháp lý trong việc áp dụng công nghệ trên vào trong thực tiễn, ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000.

Do thời điểm ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT trước thời điểm ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT nên các quy định về mức kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với từng cấp chưa được quy định. Vì vậy, để đảm bảo cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ phù hợp với từng loại sản phẩm trên cơ sở ứng dụng từng công nghệ khác nhau, cần thiết phải bổ sung quy định nội dung, mức kiểm tra đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ được thành lập trên cơ sở áp dụng công nghệ bay chụp ảnh hàng không bằng tàu bay không người lái.

Ngoài ra để nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định đơn vị thi công phải lập kế hoạch triển khai kế hoạch quản lý chất lượng phù hợp với quy mô, tính chất của nhiệm vụ. Trong đó đề xuất cụ thể về tiến độ thi công, kiểm tra, trách nhiệm của người phụ trách kỹ thuật và số lượng nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ tham gia quá trình quản lý chất lượng sản phẩm đối với toàn bộ nhiệm vụ hoặc từng hạng mục công việc cụ thể gửi Chủ đầu tư để có kế hoạch kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu. Bổ sung quy định đơn vị thi công phải thực hiện tự giám sát trong quá trình thi công.

Cùng với đó, tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thêm Phụ lục 1c quy định nội dung, mức kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhận từ tàu bay không người lái. Trong đó nêu rõ các nội dung công việc kiểm tra như: Kiểm tra việc đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh, điểm kiểm tra; kiểm tra thông tin, dữ liệu sau bay chụp; kiểm tra kết quả bình sai khối ảnh; kiểm tra đám mây điểm được tạo bởi nhiều khối ảnh liền kề; kiểm tra mô hình số bề mặt; kiểm tra bình đồ ảnh...

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục