,

Cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

Ngày 17/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1213/BTNMT-VTQG gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, về việc cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

 

Thực hiện quy định về cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Hoạt động viễn thám. Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi các Bộ, ngành địa phương thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và VNREDSat-1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021 thu được tại trạm thu ảnh viễn thám quốc gia do Cục Viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành (sơ đồ chi tiết tại các phụ lục đính kèm Công văn số 1213/BTNMT-VTQG). Đề nghị các Bộ, ngành địa phương có nhu cầu khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám gửi công văn về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cục Viễn thám quốc gia địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Việc khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo: http://www.monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục