,

Thứ trưởng Lê Minh Ngân đến thăm và động viên cán bộ, nhân viên Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ

Ngày 28/9/2020, đến thăm và động viên cán bộ, nhân viên Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ của đơn vị có thể đảm bảo công việc phục vụ cho Ngành và công tác phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trên biển.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đến  thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ

Cùng đi với Thứ trưởng Lê Minh Ngân có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đến thăm Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ, Thứ trưởng Lê Minh Ngân gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị nói riêng và ngành Trắc địa và Bản đồ nói chung, cùng gia đình, người thân lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Lãnh đạo Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác công việc của Đoàn

Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2003 theo Quyết định số 277/QĐ-ĐĐBĐ của Cục Đo đạc và Bản đồ. Tiền thân của Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ là Tổ định vị Dầu khí được thành lập năm 1999 bao gồm các cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Trung tâm Trắc địa Bản đồ Biển, phần lớn trong số họ là những cán bộ kỹ thuật được đào tạo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động đo đạc bản đồ.

Báo cáo với Thứ trưởng Lê Minh Ngân, lãnh đạo Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ cho biết, hiện nay Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ là đơn vị sản xuất trực thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển (SEAMAP) có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định theo Quyết định số 240/QĐ-TCBVHĐVN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và được Trung tâm giao nhiệm vụ làm đại diện cho SEAMAP tại Vũng Tàu.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Trương Đức Trí kiểm tra công trình kỹ thuật của Đoàn

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản Đồ đến nay có trên 30 lao động, phần lớn là kỹ sư trắc địa còn trẻ nhưng đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực đo đạc bản đồ nói chung và đặc biệt là trong công tác định vị trên biển, cung cấp các dịch vụ định vị, trắc địa phục vụ cho hoạt động dầu khí, có trình độ tiếng Anh, tiếng Nga...

Các cán bộ, viên chức của Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản Đồ xúc động cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã luôn luôn quan tâm tới đời sống, công việc của các cán bộ Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ nói riêng và ngành Trắc địa và Bản đồ nói chung. Hiện nay cán bộ, viên chức và người lao động của Đoàn đều rất vui mừng vì công việc ổn định hơn, đời sống đã tốt hơn, các chế độ chính sách dần được cải thiện, nâng cao.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Trương Đức Trí kiểm tra công trình kỹ thuật của Đoàn

Chúc mừng và biểu dương các cán bộ, viên chức Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh, công việc của Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ rất quan trọng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn… cho nên phải đảm bảo mọi điều kiện để các cán bộ phát triển chuyên môn, đáp ứng được mọi điều kiện để phục vụ Ngành, phục vụ đất nước.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chuyên môn, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ trong Đoàn có thể đảm bảo công việc chuyên môn, xây dựng các chính sách để tập trung phát triển, chú trọng công tác đào tạo cán bộ kế thừa để phục vụ cho Ngành, cho công tác phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trên biển.


Monre

Tin cùng chuyên mục