Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản

Những năm qua, Bộ TN&MT đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua đó, nhiều vi phạm trong hoạt động khoáng sản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên và ngân sách Nhà nước.

 

Các đợt thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản gồm: thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm; thanh tra, kiểm tra đột xuất; kiểm tra trước khi cấp phép hoạt động khoáng sản; kiểm tra thực hiện các kết luận thanh tra.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, hàng năm Bộ TN&MT phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện ít nhất 1 đợt thanh tra chuyên đề với những nội dung đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, có tính trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Cụ thể, năm 2012, thanh tra chuyên đề khai thác thiếc; năm 2013, thanh tra chuyên đề chấp hành pháp luật về khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên; năm 2014, thanh tra chuyên đề khai thác, sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; năm 2015, thanh tra chuyên đề khai thác, sử dụng đá vôi; năm 2016, thanh tra chuyên đề khai thác, sử dụng đá ốp lát; năm 2017, thanh tra chuyên đề quản lý, khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường; năm 2018, thực hiện 4 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản; năm 2019, thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khai thác đối với các mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng; năm 2020, thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; năm 2021, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh.

Thanh, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Ảnh minh họa

Từ năm 2012 đến năm 2020, Bộ TN&MT đã tổ chức 359 cuộc thanh tra, kiểm tra, số lượt tổ chức, cá nhân được thanh tra là 1.346 đơn vị, số vụ xử phạt là 420 vụ với tổng số tiền là 39,26 tỷ đồng.

Đối với các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý, theo báo cáo chưa đầy đủ, số liệu từ 29 tỉnh, từ năm 2012 đến năm 2020, số vụ vi phạm hoạt động khoáng sản đã bị các tỉnh kiểm tra xử phạt là 5.566 vụ, số tiền thu được hơn 233 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020, Bộ TN&MT và các địa phương đã tổ chức hàng trăm các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất; đã xử phạt hàng trăm tổ chức, cá nhân có vi phạm trong hoạt động khoáng sản. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp vi phạm các quy định về hoạt động khoáng sản rất lớn.

Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, công tác thanh tra, kiểm tra đã đem lại những hiệu quả, chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Các hoạt động khoáng sản dần đi vào nề nếp, tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, số lượng các tổ chức, cá nhân cũng như các hành vi vi phạm đã ngày càng giảm.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục