,

Phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh

UBND tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang vừa ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực vùng giáp ranh giữa hai tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định.

 

Với Quy chế này, hai địa phương sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khu vực khoáng sản tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định.

Cơ quan chủ trì kiểm tra của tỉnh Vĩnh Phúc hoặc tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thông báo cho cơ quan cùng cấp của tỉnh giáp ranh biết và phối hợp thực hiện khi cần thiết. Tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, khi xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép, chính quyền địa phương tại khu vực đó chủ trì, phối hợp với cơ quan cùng cấp tỉnh giáp ranh tổ chức kiểm tra, thống nhất hình thức xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp, trong quá trình xử lý có ý kiến khác nhau thì cơ quan chủ trì quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Tùy theo tính chất, nội dung cần phối hợp, các hình thức phối hợp gồm: Văn bản đề nghị phối hợp; trường hợp khẩn cấp có thể thông báo qua điện thoại, sau đó có văn bản đề nghị, khi cần thiết thì trực tiếp làm việc để thông báo, trao đổi thông tin, tài liệu; thành lập nhóm Zalo giữa 2 địa phương (cấp huyện, cấp xã) giáp ranh giữa hai tỉnh; thành lập đoàn công tác liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, hoặc cấp xã giáp ranh giữa hai tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Dân Việt

Lực lượng công an tại địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra kiểm soát nắm tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với lực lượng công an của tỉnh giáp ranh về các đối tượng có biểu hiện vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan của hai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ trao đối thông tin: Về tiềm năng khoáng sản; tình hình quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản và các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh; thông tin về giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản (nếu có) đã cấp, thông tin các khu vực đã có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép liên quan đến khu vực giáp ranh.

UBND cấp huyện, cấp xã khu vực giáp ranh thuộc các tỉnh trong phạm vi trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, chủ động trao đổi thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. UBND cấp huyện, cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang thực hiện phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình tại các khu vực khoáng sản giáp ranh trong các trường hợp cần thiết, để xác định, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản trái phép.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục