Mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét Kỳ Lãm, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

Quyết định số 153/QĐ-STNMT ngày 02/06/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ sét Kỳ Lãm, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020

Chi tiết hồ sơ tải tại đây.

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Tin cùng chuyên mục