,

Mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và phường Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang

Quyết định số 152/QĐ-STNMT ngày 02/6/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá granit Y Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và phường Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2020

Chi tiết Hồ sơ tải tại đây.

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Tin cùng chuyên mục