,

Mở hướng khoáng sản làm vật liệu san lấp

Thử nghiệm dùng cát biển để làm vật liệu san lấp, giảm thủ tục hành chính, đề xuất bổ sung chính sách là những động thái của Nhà nước nhằm mở hướng cho khoáng sản làm vật liệu san lấp.

 

* Nghiên cứu sử dụng cát biển tại Sóc Trăng làm vật liệu san lấp

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường về đảm bảo nguồn vật liệu san lấp phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, phê duyệt và thực hiện Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long” và giao Cục Địa chất Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu xây dựng thông thường, đáp ứng kịp thời về nguồn vật liệu san lấp và cát xây dựng cho các dự án đường cao tốc, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, cảng biển, khu vực cụm công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các mục tiêu cụ thể là đánh giá tài nguyên cát biển làm vật liệu san lấp, xây dựng 1,4 tỷ m³; đánh giá, dự báo tác động của khai thác cát biển đến môi trường, đề xuất giải pháp khắc phục, bảo vệ; đề xuất công nghệ khai thác cát biển phù hợp và xác định khả năng, lĩnh vực sử dụng cát biển, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản; đồng thời tạo cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế chính sách quản lý thăm dò, khai thác cát biển, từng bước thay thế nguồn cát sông trên đất liền, phục vụ kịp thời, hiệu quả phát triển kinh tế xã hội.

Trong năm 2023, dự án đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó đã hoàn thành báo cáo kết quả đánh giá tài nguyên cát biển khu B1 tỉnh Sóc Trăng, khoanh định được 01 thân khoáng cát biển có diện tích 160,3 km2 , phân bố nằm ngay trên bề mặt đáy biển, đáp ứng yêu cầu làm vật liệu san lấp. Tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu san lấp cấp 333 và cấp 222 đạt 680 triệu m3 .

Dự án cũng lựa chọn được khu vực có diện tích 32 km2 có tài nguyên cấp 222 là 145 triệu m3 , có điều kiện khai thác khả thi để đề xuất chuyển sang giai đoạn thăm dò khai thác thời gian tới.

Ngày 25/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và cơ quan liên quan tổ chức bàn giao kết quả bước đầu để các cơ quan liên quan nghiên cứu, sử dụng. Các mục tiêu cụ thể là đánh giá tài nguyên cát biển làm vật liệu san lấp, xây dựng 1,4 tỷ m³; đánh giá, dự báo tác động của khai thác cát biển đến môi trường, đề xuất giải pháp khắc phục, bảo vệ; đề xuất công nghệ khai thác cát biển phù hợp và xác định khả năng, lĩnh vực sử dụng cát biển, đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản; đồng thời tạo cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế chính sách quản lý thăm dò, khai thác cát biển, từng bước thay thế nguồn cát sông trên đất liền, phục vụ kịp thời, hiệu quả phát triển kinh tế xã hội.

Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp (ảnh minh họa: Tuổi trẻ)

* Thêm cơ chế đặc thù và đề xuất sửa đổi Luật

Ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 106/2023/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Theo đó, tại Điều 4 của Nghị quyết đã cho phép nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án, trường hợp không phải lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản thì không phải thực hiện thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ chế đặc thù này được áp dụng đến ngày 30/6/2025 đối với 21 dự án, trong đó có 08 dự án thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, đối với quản lý, sử dụng khoáng sản làm vật liệu san lấp, Cục Khoáng sản Việt Nam đã nghiên cứu, tham mưu tại xây dựng Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản hướng đến mục tiêu phân công, phân cấp và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một trong các nội dung đó là phân nhóm khoáng sản để quản lý, trong đó xác định khoáng sản nhóm IV là khoáng sản làm vật liệu san lấp; sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản cho các công trình xây dựng, giao thông trọng điểm.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục