,

Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Sáng nay, ngày 13/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý khoáng sản, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với 385 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách khoáng sản – Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và giám đốc điều hành mỏ trên địa bàn toàn tỉnh.

* Một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản:

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Tính - Trưởng phòng Quản lý Khoáng sản truyền đạt nội dung các văn bản liên quan đến lĩnh vực khoáng sản

Đồng chí Vũ Việt Hưng - Quyền Chánh Thanh tra Sở TN&MT truyền đạt nội dung về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục