,

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Sông Lô 8A, 8B

Văn bản số 1397/STNMT-KS ngày 11/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Sông Lô 8A, 8B

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục