,

Tài nguyên khoáng sản sẽ được đưa ra đấu giá

Đó là nội dung cốt lõi sẽ được đưa vào Luật Khoáng sản sửa đổi bổ sung để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới nhằm lập lại trật tự thị trường, xóa bỏ phần cơ chế xin cho, cơ chế hành chính trong khai thác khoáng sản hiện nay. Đây cũng chính là vấn đề chính được các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách bàn tới tại cuộc Hội thảo mang tên: "Lựa chọn chính sách quản trị tài nguyên khoáng sản" do Trung tâm Thiên nhiên và con người Việt Nam tổ chức phối hợp với Viện tư vấn phát triển, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Các ý kiến tại Hội thảo cho rằng, để tài nguyên khoáng sản thực sự trở thành nguồn lực hữu ích cho phát triển kinh tế, đảm bảo lợi ích công bằng cho xã hội, các quốc gia giàu khoáng sản cần có những chiến lược quản lý và sử dụng hiệu quả, lâu dài thông qua áp dụng các công cụ chính sách và pháp luật ưu việt. Nếu quản lý tốt, khai thác khoáng sản có thể mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Ngược lại, quản lý kém, khoáng sản lại là lĩnh vực gây ra nhiều hệ lụy như thất thu ngân sách, tham nhũng, đói nghèo, xung đột và bất ổn xã hội.

Monre

Tin cùng chuyên mục