Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành khai khoáng Việt Nam

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội thảo "Vì sự lớn mạnh và phát triển bền vững ngành khai khoáng Việt Nam". Đây là một trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam (2/10/1945-2/10/2010). 

Tham dự Hội thảo, ngoài những đại biểu các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có các nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện 21 tỉnh, thành phố và 68 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoáng sản.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Hội thảo lần này là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khoáng sản trao đổi, tổng kết, phát huy những mặt tích cực, đề xuất các giải pháp phát triển nhanh, mạnh và vững chắc ngành khai khoáng nước ta. Vì lợi ích lâu dài của quốc gia, tài nguyên khoáng sản phải được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

17 báo cáo chuyên đề được trình bày tại Hội thảo đều thống nhất đánh giá: Kết quả điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản trong 65 năm qua đã phát hiện hơn 5.000 mỏ, điểm quặng thuộc 48 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có hơn 900 mỏ đã huy động vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Sau 13 năm thực hiện Luật Khoáng sản, đến nay các doanh nghiệp đang quản lý, khai thác trên 4.500 mỏ, điểm mỏ khoáng sản ở quy mô khác nhau trong cả nước. Giá trị sản lượng ngành công nghiệp khai khoáng (trừ dầu khí) đã tăng từ 4,8% lên 10% vào những năm gần đây trong GDP của nước ta, giải quyết việc làm cho 300.000 lao động.

Để phát triển bền vững ngành khai khoáng Việt Nam trong những năm tới, Nhà nước cần tăng cường các giải pháp như: Đầu tư trọng điểm cho công tác điều tra, đánh giá khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu, phát hiện thêm mỏ mới; xây dựng và phát triển các đơn vị điều tra, đánh giá địa chất-khoáng sản có trình độ chuyên môn cao, có năng lực và thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó phải củng cố, hoàn thiện và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương theo hướng tập trung, tinh gọn.

Tiến sĩ Hoàng Văn Khoa, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh: Việc cấp thiết nhất hiện nay là nên rà soát, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt để điều chỉnh hợp lý hơn. Trong đó cần lưu ý những bất cập, tồn tại như có quá nhiều dự án chế biến khoáng sản, nhất là khoáng sản kim loại đầu tư tràn lan, trong khi chưa xác định vùng nguyên liệu. Một số loại khoáng sản quy mô lớn có nhiều doanh nghiệp đầu tư, nhưng công suất theo quy hoạch hạn chế. Tình trạng quy hoạch địa phương không phù hợp với quy hoạch của Trung ương. Những kết quả điều tra địa chất mới nhất cho thấy cần cập nhật để bổ sung điều chỉnh một số quy hoạch đã có như quặng titan, sắt, bauxit, chì, kẽm, mangan... 

Monre

Tin cùng chuyên mục