,

Cao nguyên đá Đồng Văn được Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu công nhận

Công viên Địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu chính thức công nhận là thành viên.

Tại Hội nghị Mạng lưới Công viên Địa chất châu Âu tổ chức ở Lesvos, Hy Lạp, ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Công viên Địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (GGN) chính thức công nhận là thành viên.

Hồ sơ Công viên Địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang là 1 trong 6 hồ sơ được thông qua tại Hội nghị, trở thành công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là công viên thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á được GGN công nhận. 

GGN cũng khuyến nghị Việt Nam sớm có kế hoạch phát triển tổng thể với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác bảo tồn các giá trị di sản địa chất, văn hoá, gắn với phát triển bền vững của địa phương.

 Được biết, do Hồ sơ Công viên Địa chất cao nguyên đá Đồng Văn xây dựng gấp gáp nên chưa đáp ứng được một số tiêu chí của GGN. Tuy nhiên, đoàn chuyên gia Việt Nam đã thuyết phục thành công các thành viên Hội đồng Tư vấn  GGN công nhận những giá trị địa chất nổi bật như: cảnh quan, lịch sử phát triển địa chất, giá trị cổ sinh địa tầng, hang động … thuộc 139 điểm di sản địa chất, trong đó có 11 điểm di sản tầm quốc tế, cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của 17 dân tộc đang sinh sống trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Monre

Tin cùng chuyên mục