,

Yên Sơn ra mắt điểm mô hình “Triển khai 53 dịch vụ công theo Đề án 06”

Ngày 19-11, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị ra mắt điểm mô hình “Triển khai 53 dịch vụ công theo Đề án 06” tại Bộ phận một cửa của huyện và Bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 

Các đại biểu dự hội nghị ra mắt mô hình điểm.

Việc ra mắt mô hình điểm nhằm mục đích tuyên truyền hình thành thói quen thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường số để người dân trên địa bàn huyện tiếp cận và thụ hưởng các tiện ích của Đề án 06, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND huyện yêu cầu: Các địa phương phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục bám sát hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, của tỉnh và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để triển khai các giải pháp nhằm phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chíp, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp.   

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục