,

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trong thực hiện Đề án 06

Chiều 5-12, Công an tỉnh Tuyên Quang - Cơ quan Thường trực triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban tháng 12 năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang đến điểm cầu 7 huyện, thành phố.
 

Lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trong tháng 11- 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất, nỗ lực trong tham mưu triển khai đồng bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở đạt kết quả đáng mừng.

Các sở, ngành liên quan đã tích cực rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, người lao động... với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến dần tăng lên, nhất là dịch vụ công thuộc thẩm quyền của ngành Công an, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Điện lực… tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã thảo luận làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện; khẩn trương rà soát, tháo gỡ điểm “nghẽn” về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công, dữ liệu và nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06.

Đồng thời, phối hợp tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có trên hệ thống dữ liệu; đẩy mạnh triển khai các mô hình điểm của Đề án 06 tại địa phương... Từ đó tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục