,

Nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo

Năm 2023 là năm đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Tỉnh Tuyên Quang đạt 33,74 điểm, đứng thứ 43 toàn quốc và xếp thứ 5 trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.