,

Giải quyết điểm nghẽn trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số là lĩnh vực còn mới mẻ đối với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân. Quá trình thực hiện chuyển đổi số không tránh khỏi những điểm nghẽn là khó khăn, vướng mắc về nhân lực số và nhất là người dân chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Do đó cần phải có những giải pháp đồng bộ để chuyển đổi số đem lại những hiệu quả thiết thực.

Phát triển nhân lực số

Nhân lực số là lực lượng lao động có trình độ, làm chủ các thiết bị công nghệ số, có nhiệm vụ hiện thực hóa các yêu cầu về chuyển đổi số trong mọi ...