,

Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 23 “Chuyển đổi số báo chí – Cơ hội và giải pháp”

Ngày 16-7, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh - cơ quan Thường trực báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 23 với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí – Cơ hội và giải pháp”.

Nỗ lực từ cấp xã

Không đứng ngoài cuộc, các xã, phường hiện cũng đang trong “cuộc đua” chuyển đổi số, khi bộ tiêu chí của tỉnh được triển khai nghiêm túc, đánh giá ...