,

Tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Đề án 06

Chiều 6-9, Công an tỉnh Tuyên Quang - Cơ quan Thường trực triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2023. Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Đề án 06 tỉnh cho thấy bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế do nhiều nguyên nhân.

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên Cổng DVC quốc gia của tỉnh Tuyên Quang vẫn xếp thứ hạng thấp.

Nguyên nhân xuất phát từ các chỉ tiêu đánh giá đạt thấp như: Điểm đánh giá công khai, minh bạch; điểm đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, cung cấp DVC trực tuyến; thanh toán trực tuyến... Một số nội dung nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023 còn chậm tiến độ tuy vẫn đang được tiếp tục triển khai thực hiện, nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã tập trung thảo luận phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các ý kiến tập trung đề xuất nhóm giải pháp tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trên DVC trực tuyến; đầu tư trang cấp thêm trang thiết bị số hóa dữ liệu, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm kết nối liên thông giữa cơ quan cấp tỉnh và Trung ương; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Sở Tư pháp thảo luận tại hội nghị.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và bố trí cán bộ có năng lực, tận tụy, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đều đồng tình cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện Đề án 06.

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh, các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 thời gian tới là rất cấp bách và khó khăn với nhiều công việc mới chưa có tiền lệ, phục vụ nhân dân cao nhất với các tiện ích Đề án 06 mang lại. Trong đó, việc hướng dẫn, tuyên truyền người dân tham gia vào DVC trực tuyến là một trong yếu tố quyết định thành công của Đề án 06 cần sự nỗ lực, quyết liệt vào cuộc của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bám sát kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Đề án 06. Đồng thời, rà soát những tồn tại, hạn chế để khẩn trương khắc phục; tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, nhất là nâng cao hiệu quả thực chất các DVC trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục