,

Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Thư kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số, công dân số.

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục