Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường 2023

Ngày 30/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STNMT: Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường 2023.

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục