,

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị"

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7712/VPCP-KSTT ngày 5-10-2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
 

Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình, kịch bản điều hành tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 vào ngày 10-10-2023.

* Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân". Năm nay, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia là "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Tháng 10 hằng năm, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 trong toàn xã hội.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục