,

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ngày 20/06/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Văn bản số 1185/STNMT-VPĐK về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất.

* Nội dung của Văn bản như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục