,

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT. Tham dự có đại diện Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ (KHCN) và đại biểu các đơn vị tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

 

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-luc-14.17.31.png

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Khuất Hoàng Kiên – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TN&MT (CĐS&TTDL) cho biết, trong năm 2023 Cục đã tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp, phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên chuyển đổi số (CĐS), dữ liệu số và ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ cao, bước đầu đã đạt hiệu quả có tính đột phá, đổi mới về CĐS của Bộ, ngành.

Trong đó, Cục đã đạt được những thành tựu nổi bật thông qua triển khai, đảm bảo kế hoạch, chất lượng trong công tác CĐS, vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số theo kế hoạch, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số dùng chung; xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành; triển khai vận hành; nền tảng số, hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia; thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030,….

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-luc-14.20.27.png

Ông Khuất Hoàng Kiên – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TN&MT (CĐS&TTDL) báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, Cục hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số; Chương trình CĐS quốc gia; Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Đồng thời, vận hành liên tục Hệ thống tiếp nhận và trả lời các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các Đoàn đại biểu Quốc hội thông qua Hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống trả lời kiến nghị của Bộ TN&MT. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính của Bộ, 100% dịch vụ Cổng thông tin mức độ đủ điều kiện.

Những kết quả trong năm của Cục được đánh giá cao như: Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của Bộ TN&MT xếp thứ 3/17 trong các bộ, cơ quan ngang bộ có dịch vụ công; Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT index) của Bộ TN&MT xếp hạng thứ 2/17 trong các bộ, cơ quan ngang bộ có dịch vụ công và Cục CĐS&TTDL TNMT được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có thành tích xuất sắc trong triển khai giai đoạn 1 chương trình IPv6 for Gov; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vì có thành tích xuất sắc.

Ông Khuất Hoàng Kiên xác định các nhiệm vụ, nhằm đẩy mạnh giải pháp chủ yếu trong ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng định hướng phát triển CĐS ngành trong năm 2024 và đưa ra một số đề xuất, Cục cần thực hiện đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai rộng rãi các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực hiện đại hóa đất nước, độc lập tự chủ về công nghệ, hội nhập trình độ công nghệ quốc tế.

Triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia; Triển khai xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Chính phủ, các địa phương, bộ ngành phục vụ tích hợp, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh,...

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-luc-14.18.50.png

Ông Lê Xuân Tùng - Văn phòng Bộ TN&MT phát biểu tại hội nghị

Đề xuất một số ý kiến trong Hội nghị, ông Lê Xuân Tùng – Văn phòng Bộ TN&MT cho rằng, Cục cần tiếp tục tập trung, triển khai đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, đặc biệt rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao tại các kế hoạch cụ thể. Trong đó, cần chú trọng khắc phục về công tác thống kê, báo cáo, kết xuất số liệu trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử để phục vụ công cuộc CĐS được nhanh chóng và thuận tiện.

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-luc-14.19.33.png

Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Trưởng phòng CĐS Cục CĐS&TTDL TNMT phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Trưởng phòng CĐS Cục CĐS&TTDL TNMT đóng góp ý kiến, trong thời gian tới, Cục cần tập trung hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật để làm tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ sở thông tin. Trong đó, cần hoàn thiện Dự án 3.0; dữ liệu an ninh mạng dùng chung và hoàn thiện quy định xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu,…

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-luc-14.18.03.png

Ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CĐS&TTDL TNMT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CĐS&TTDL TNMT cho biết, năm 2023, Cục đã có những sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các đơn vị trong Bộ, trực thuộc Bộ,… trong đó, có thể kể đến sự hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Bộ để thực hiện tốt các chỉ đạo, các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ TN&MT giao phó, đặc biệt, trong công tác thủ tục hành chính, Hệ thống một cửa điện tử, xây dựng các đề án điện tử,… Đây cũng là những nhiệm vụ chính trong năm 2024, nhằm thúc đẩy, hiện đại hoá hành chính được thuận tiện, nhanh chóng.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương và chúc mừng Cục CĐS&TTDL TNMT đã đạt được những thành tích tốt, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm vừa qua. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao năng lực của Cục được thể hiện qua Chỉ số sẵn sàng CĐS, Cục đang đứng thứ 2 trong vị trí Bộ, ngành. Tuy nhiên, để duy trì vị trí này trong bối cảnh hiện nay cũng là một thách thức lớn. Do đó, Cục cần tập trung đầu tư vào nguồn lực, nhân lực, tài lực, kinh phí để có thể phát huy hết tiềm năng vào phát triển các Dự án, Đề án;

anh-chup-man-hinh-2024-01-17-luc-14.21.12.png

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiệm vụ năm 2024 là rất lớn và được coi là năm bản lề để triển khai nhiều chương trình như những dự án đầu tư, đầu tư công và trung hạn của Bộ TN&MT;

Theo đó, Cục cần tập trung rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; sớm đưa vào vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, Do đó, Cục cần phải hành động quyết liệt, hoàn thiện duy trì cập nhật các đề án, xây dựng kế hoạch với bước đi cụ thể để triển khai thực hiện mục tiêu hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Vụ KHCN, mời những đối tác cùng tham gia thực hiện việc kết nối thông tin, công nghệ khoa học để đưa ra những sản phẩm công nghệ, đề tài khoa học có giá trị ứng dụng vào thực tiễn cao.

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục