Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới”. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.
 

Cả nước hiện có 28.237 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp, hầu hết các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều HTX chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất. Các HTX đã chủ động đầu tư nhà xưởng và máy móc từng bước hiện đại, ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý, điều hành, chuyển đổi số mạnh mẽ...  

Đại biểu dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 549 HTX, với số vốn đăng ký trên 1.224 tỷ đồng. Trong đó, 405 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 60 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 47 HTX thương mại dịch vụ, 22 HTX xây dựng, 15 HTX vận tải... Các hợp tác xã từng bước đổi, nâng cao năng lực hoạt động của ban quản trị, giám đốc, chất lượng kinh doanh dịch vụ đã được nâng lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời nêu rõ việc tổ chức Diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp kinh tế hợp tác, HTX thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành, các địa phương thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành.

 Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX để thích nghi với tình hình phát triển mới...

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục