,

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Sáng 17-11, tại thành phố Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.
 

Trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước ta, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội vẫn ráo riết không từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; lợi dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ internet và các trang mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Quang cảnh hội nghị.

Chúng thường xuyên, liên tục cấu kết với các thế lực phản động trong và ngoài nước, loan tin bịa đặt, vu cáo, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp, truyền bá tư tưởng chống cộng cực đoan, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Do đó, công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ rất cần sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ, hệ thống của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, và đặc biệt là sự xung kích trên tuyến đầu của các cơ quan báo chí, truyền thông – những người lính trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị; phê phán việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề chủ quyền biển, đảo… để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cả Trung ương và địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, báo chí địa phương với đặc trưng khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa vùng miền đã có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, thù địch, nhất là đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh với các đối tượng cộm cán núp bóng tôn giáo, dân chủ, đứng sau màn xúi giục, tổ chức các hoạt động phá hoại đã được các cơ quan báo chí áp dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả. Với lợi thế thông thạo và bám sát địa bàn, báo chí địa phương luôn là những người nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, gióng hồi chuông cảnh báo, đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế ở địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, truyền thông chính thống; khai thác lợi thế mạng xã hội để định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đưa ra một số kinh nghiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; báo chí chủ động nhận diện và phản bác âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương về những kinh nghiệm thực tế của các cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch; nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được chia sẻ, nhiều giải pháp thiết thực được rút ra từ thực tiễn dấn thân của nhà báo, hội viên, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số trong việc tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin định kỳ; cung cấp thông tin đột xuất khi xảy ra vụ việc phức tạp, nhạy cảm để báo chí kịp thời có tin bài, làm chủ trận địa thông tin.

Hội Nhà báo Việt Nam, định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhất là về chuyển đổi số báo chí và tổ chức tập huấn cho các cơ quan báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Theo: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục