,

Bàn giải pháp đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Chiều 25-5, tại Công an tỉnh, Tổ công tác 68 của tỉnh (Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ Phó thường trực Tổ công tác chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh phát biểu tại hội nghị.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và địa phương, việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. 

Việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu đã cơ bản đi vào nền nếp, nhiều dịch vụ công có tổng số hồ sơ đạt tỉ lệ cao, ổn định. Hệ thống thông tin giải quyết thủ thục hành chính của tỉnh tiếp tục được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, duy trì kết nối, liên thông dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cấp cước công dân gắn chíp; thực hiện làm sạch dữ liệu chuyên ngành phục vụ kết nối, chia sẻ, làm giàu dữ liệu các ngành: Y tế, BHXH, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện Đề án 06 như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh chưa thuận tiện cho người dân, cán bộ, công chức trong thực hiện; tỷ lệ dịch vụ công, dịch vụ công thiết yếu một số ngành, địa phương thực hiện còn thấp; người dân còn hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông… Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh đề nghị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Các sở, ngành, cơ quan đơn vị, các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung rà soát, kiểm đếm lại các nhiệm vụ, nếu vướng mắc khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án 06.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, có cơ chế theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện với tinh thần “làm thực chất”, không được hình thức, đối phó.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập vào cổng DVC quốc gia; có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện Đề án 06.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục