,

Vững mạnh từ mỗi tổ chức đảng

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII là nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
 

Theo đó, các cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng các giải pháp cụ thể tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm.

Công tác sắp xếp, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ vướng mắc cũng được các cấp ủy quan tâm.

Lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Khâu Tinh (Na Hang).

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy với vai trò nòng cốt đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy để xây dựng tham mưu các giải pháp, kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động rà soát, đôn đốc triển khai đồng bộ các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu, trong đó có nhiều nội dung có tính chiến lược, quan trọng. Trên cơ sở đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, tìm tòi giải pháp, đôn đốc công tác phát triển đảng viên để khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng  thường xuyên tổ chức khảo sát, dự các buổi sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, từ đó có những đánh giá, góp ý để các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng chí Chu Viết Thanh, Bí thư chi bộ thôn Nà Lũng, xã Khâu Tinh (Na Hang) chia sẻ: Tháng 4-2024, chi bộ vinh dự được đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đến dự và góp ý cho buổi sinh hoạt chi bộ cũng như các nhiệm vụ của chi bộ.

Từ những góp ý, đánh giá của Đoàn công tác, ngay trong tháng sau, chi bộ đã ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện hơn nhiệm vụ của thôn, các đảng viên cũng xác định rõ hơn vai trò của mình trong việc tiền phong gương mẫu tham gia các hoạt động của thôn. Chi bộ quyết tâm lãnh đạo nhân dân để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, để cùng xã về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, qua quá trình kiểm tra, giám sát và việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm, xác định những tổ chức đảng còn hạn chế để tổ chức khắc phục. Như năm 2022, Đảng ủy Khối đã tập trung củng cố 11 chi, đảng bộ có mặt còn hạn chế về công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, Đảng ủy Khối đã thành lập các đoàn công tác đến trực tiếp các chi, đảng bộ để rà soát hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quy định của Đảng ủy Khối; việc chấp hành và thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và các nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Đến nay, hầu hết các chi, đảng bộ có mặt hạn chế được chỉ ra, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Đồng chí Ma Văn Khắp, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối cho biết, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện. Hiện nay, Đảng bộ giám sát trực tiếp các chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng hình ảnh. Đây là một trong những giải pháp để theo giõi, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Đỗ Xuân Thể, Bí thư chi bộ Tổ 2, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang cho rằng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, giải pháp quan trọng đầu tiên là phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Sau mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, việc ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ dự trên cơ sở ý kiến thảo luận của mỗi đảng viên tại buổi sinh hoạt. Cùng với đó, là việc củng cố hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể. Tiếp đó, là việc phát huy vai trò của các tổ tự quản nhân dân. Với cách làm đó, chi bộ thường xuyên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, việc thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới ở Đảng bộ tỉnh ngày càng hiệu quả, tạo tiền đề lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục