,

Họp các Ban Chỉ đạo về giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và phổ cập giáo dục

Ngày 7-2, các Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, Chương trình phổ cập giáo dục tỉnh và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình, phong trào. Dự cuộc họp có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên 3 Ban chỉ đạo cấp tỉnh.