,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm: Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm

Sáng 4-4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá sơ bộ việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố dự họp.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới), sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và 111/129 Ban quản lý chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã đã triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Qua đó vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng chương trình nông thôn mới, sản xuất nông sản hàng hóa tập trung; đổi mới hoạt động của các HTX; tích cực tham gia các Chương trình mục tiêu về giáo dục, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn...