,

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2012

Tháng 4/2012 sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như quy định về 4 đối tượng được hưởng hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, rút ngắn ...