,

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Ngày 28-10, UBND tỉnh đã tổ chức họp thường kỳ tháng 10-2015. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.