Tăng trưởng xanh là tất yếu

Tăng trưởng xanh đã không còn là một vấn để để các quốc gia lựa chọn mà là vấn đề nhất thiết phải thực hiện.

Ngày 7/6, tại TP. HCM, Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á 2010 (WEF Đông Á 2010) tiếp tục với phiên toàn thể bàn về vấn đề “Làm thế nào để các nước châu Á thúc đẩy công nghệ xanh trong khu vực”.

Tham gia phiên họp này có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường các nước Việt Nam, Hàn Quốc và lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia  như Metro, Dupont, GE.