,

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo

Cùng với việc quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, tỉnh đã hoàn thiện các cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ đổi ...

Huy động tài chính cho thực hiện JETP

Kế hoạch huy động nguồn lực (RMP) thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam đã đưa ...

Chuyện kể dưới ngọn đèn đường

Giữa cái rét cắt da cắt thịt, người người đều muốn trốn biệt trong nhà thì những công nhân vệ sinh môi trường phải phơi sương gió nhiều giờ, giữa đêm ...