Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominicana

Chiều 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), do Tổng Bí thư Đảng MIU, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana Miguel Mejia dẫn đầu, thăm và làm việc tại Việt Nam.