,

Tiếp tục đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, sai sự thật

Sáng 12-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ chủ trì thảo luận.

Trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 35 các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ 35 Trung ương, chương trình công tác của cấp uỷ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. BCĐ kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan báo chí đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, phản ánh chính xác đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, tạo dư luận tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân. Việc tuyên truyền, cung cấp thông tin, bài viết trên các fanpage chính thức phong phú, đa dạng; công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai sự thật, thù địch bước đầu có kết quả. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh đề nghị BCĐ 35 các cấp tăng cường sự phối hợp với cấp uỷ, các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát thực tiễn để phản ánh kịp thời, chính xác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; duy trì các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động, linh hoạt và sáng tạo, tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, văn học nghệ thuật; tập trung xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, trang fanpage, tài khoản mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục