Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ tư

Sáng ngày 20-9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ tư cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp

Dự họp có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả khảo sát, kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về: Thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng trên địa bàn tỉnh; giải quyết kiến nghị của cử tri thị trấn Na Hang và xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị xem xét, xử lý việc cây trồng, hoa màu bị ngập úng trong vùng lòng hồ Thủy điện Chiêm Hóa đã nhiều năm chưa được đền bù.

Các đại biểu thống nhất cho rằng: Việc ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kinh phí đầu tư xây dựng bể chứa, kho chứa, xử lý, tiêu huỷ rác thải từ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng còn khó khăn. Các đại biểu đề nghị phiên giải trình cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Từ đó làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời đề ra các giải pháp trước mắt, giải pháp lâu dài để giải quyết những tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự kiến Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh; dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch và đề cương giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX. Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều thống nhất về thành phần, số lượng thành viên đoàn giám sát, tổ giúp việc, hình thức giám sát.

Tham gia ý kiến vào dự thảo quy định đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu cho rằng, quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng của người đại biểu HĐND, ngoài phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, người đại biểu HĐND phải có trình độ, năng lực thực tiễn, có tâm huyết, trách nhiệm cao đối với hoạt động của người đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và các hoạt động giám sát; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Đồng thời phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Về dự thảo tờ trình và nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh, các biểu cho rằng cần căn cứ vào các quy định của nhà nước để xây dựng hoàn chỉnh quy chế.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận từng nội dung trong phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đối với kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị Ban Dân tộc, Ban Pháp chế chủ trì phối hợp với các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng báo cáo khảo sát và chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tổ chức phiên giải trình. Các ban của HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, yêu cầu giải trình.

Đối với chương trình giám sát những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, đồng chí lưu ý, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Trong kế hoạch giám sát cần xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh. Đồng chí yêu cầu, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trong các hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết kịp thời.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục