Thực hiện nghiêm túc Quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài

Sáng 5-7, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Quy định số 228 – QĐ/TW của Ban Bí thư và góp ý vào dự thảo quy định mới. Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và các đại biểu tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trải qua 8 năm thực hiện Quy định 228 đã góp phần quan trọng, đưa công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài ngày càng đi vào nền nếp. 6 nhiệm vụ của đảng viên tại Quy định 228 về cơ bản phù hợp; sinh hoạt đảng được cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp cấp ủy đảng trong và ngoài nước làm tốt hơn công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đối tượng đảng viên ra nước ngoài ngắn hạn, sinh hoạt tạm thời, đảng viên lao động.

Tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài được củng cố, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác, học tập, lao động, vận động quần chúng cộng đồng chấp hành tốt luật pháp sở tại, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước. Đa số đảng viên ra nước ngoài chấp hành nghiêm Quy định 228, nhiều đóng góp tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại; nêu cao ý thức xây dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Tại hội nghị các đại biểu đã  góp ý vào dự thảo quy định mới về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Các đại biểu đều khẳng định, thời gian tới, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, cán bộ, đảng viên ra nước ngoài càng nhiều, đa dạng về thành phần, mục đích, thời gian, do đó, việc bổ sung các quy định trong giai đoạn mới là phù hợp. Các đại biểu đề xuất quy định mới cần kế thừa những nội dung còn phù hợp với Quy định 228, bổ sung những vấn đề mang tính nguyên tắc và làm rõ hơn những nội dung trong Quy định để bao quát, toàn diện, thống nhất cách hiểu và thực hiện. Đồng thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số văn bản của Đảng mới ban hành và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Quy định 228…

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục