,

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp HĐND tỉnh

Tiếp tục các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX, sáng 29-11, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
 

Dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự họp.

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024, các đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2023, các tác động của chính sách, thực tế đến số thu ngân sách Nhà nước, số giao thu của Bộ Tài chính, đồng thời tính đến tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, làm rõ căn cứ dự kiến giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.862 tỷ đồng, nguyên nhân giảm 108 tỷ đồng so với chỉ tiêu tại đề án phát triển nguồn thu năm 2024...

Lãnh đạo Sở Tài chính tiếp thu, trao đổi các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Phiên họp cũng thực hiện thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh, thông qua kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ nguồn kinh phí sự nghiệp từ NSNN thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan trên cơ sở các ý kiến thảo luận, tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục