,

Quy định số 144-QĐ/TW: quyết tâm xây dựng đảng về đạo đức

Trong bối cảnh Đảng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định có nhiều điểm mới, thể hiện quan điểm và quyết tâm của Đảng về xây dựng đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đó chính là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
 

Điểm mới về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên

Trước Quy định số 144, tại nhiều văn bản, Đảng ta đã chỉ ra những yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên trong Điều lệ Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Quy định số 08 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Đến Quy định số 144, những chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên đã được khái quát hóa một cách toàn diện, đầy đủ, cụ thể, súc tích, ngắn gọn và được nâng lên một tầm cao mới.

Quy định số 144 gồm 6 điều với 21 điểm đã được phát triển, hoàn thiện, hệ thống cụ thể quan điểm của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Quy định này nhận được sự hoan nghênh, phấn khởi, đồng thuận cao của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cho rằng Đảng ta đã quy định nhiều điểm mới.

Cán bộ xã Yên Phú (bên trái ảnh) thăm mô hình trồng phật thủ của Nhân dân.

Quy định nhấn mạnh đến chuẩn mực đầu tiên đó là cán bộ, đảng viên phải yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Đây là chuẩn mực nền tảng để cán bộ, đảng viên phát huy bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Quy định cũng đề cao tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân của cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh: "Quy định số 144 cũng đặc biệt đề cao chữ Liêm, sự trong sạch, lòng tự trọng, danh dự, phẩm giá của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong quy định cũng nhấn mạnh đến chuẩn mực yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Quy định nhấn mạng đến bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập. Đây là chuẩn mực rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi một số cán bộ đảng viên chưa dám đổi mới, còn sợ sai, sợ trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt, chuẩn mực cán bộ, đảng viên phải tôn trọng Nhân dân được đặt lên chỉ sau chuẩn mực yêu nước đã cho thấy tinh thần Đảng ta luôn lấy Dân làm gốc cũng được cụ thể hóa thành chuẩn mực đối với mỗi cán bộ, đảng viên".

Đồng chí Đặng Thị Tửu, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) bày tỏ sự hoan nghênh và đồng thuận cao khi Quy định số 144 được ban hành. Đồng chí Tửu cho biết, chuẩn mực đầu tiên đối với cán bộ, đảng viên đó là yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc là rất quan trọng, bởi chỉ khi cán bộ, đảng viên thực sự vì Dân, vì nước, yêu Tổ quốc thì mới có thể bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, mới có thể vượt qua mọi cám dỗ để thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Chị Trần Linh Huệ, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) cho biết, chị rất phấn khởi khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144. Chị rất tâm huyết với chuẩn mực quy định cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm. Quy định này cũng sẽ khắc phục tình trạng một số cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm.

Người đứng đầu gương mẫu thực hiện quy định

Quy định số 144 cũng chỉ rõ, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, nếu thực hiện tốt quy định này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, bởi khi cán bộ, đảng viên giữ được chữ Liêm, làm những việc có ích cho dân tộc, cho Nhân dân thì Nhân dân sẽ tin tưởng và đồng thuận.

Theo đồng chí Hiếu, để Quy định số 144 được thực hiện một cách nghiêm túc thì các cấp ủy phải gắn việc thực hiện các nội dung trong Quy định 144 với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tại xã Yên Nguyên, ngay sau khi được cấp ủy cấp trên triển khai, BCH Đảng bộ xã Yên Nguyên đã họp và quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thường trực Đảng ủy xã đã hướng dẫn các chi bộ khi tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề phải lồng nghép việc quán triệt thực hiện Quy định số 144 là một nội dung trong kỳ sinh hoạt đó.

Đồng chí Hoàng Lê Nhật, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ 9, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) cho biết, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chuẩn mực. Trong quá trình thực hiện cần coi trọng và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức trong Quy định này.

94 năm kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn, đạo đức của người cách mạng giống như gốc rễ của cây, như nguồn của sông suối, sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân.

Việc thực hiện Quy định số 144 một cách nghiêm túc, tự giác, thường xuyên sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục