Phiên họp thứ 22 Thường trực HĐND tỉnh

Sáng 26-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 22 cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2023-2026, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng kế hoạch xây dựng các nghị quyết nhằm tính chủ động, trách nhiệm cao trong việc hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, khung pháp lý nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng hiệu quả yêu cầu quản lý và phát triển trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu cần rà soát lại các nghị quyết theo kế hoạch, trên cơ sở xây dựng văn bản pháp luật cũng như các nghị quyết mới chứ không xây dựng kế hoạch xây dựng các nghị quyết thường lệ để đảm bảo nâng cao chất lượng việc ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đối với Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực giáo dục trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XIX tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tất cả các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Đồng thời cần bố trí các điểm tiếp xúc cử tri cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri. Thông qua buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, nắm bắt được tình hình thực tế của toàn ngành giáo dục trong tỉnh hiện nay; tiếp thu các ý kiến, phản ánh, kiến nghị, đề xuất, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào kết quả công tác tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng, các ban HĐND tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phải kịp thời, thống nhất, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan theo thẩm quyền được quy định. Các nhiệm vụ phải được xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Đồng chí lưu ý cần đề cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất nội dung sửa đổi, xây dựng mới các nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm triển khai kịp thời các chỉ đạo, quy định mới của Trung ương, Tỉnh ủy, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Việc tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục trước kỳ họp thứ 6 sẽ tạo điều kiện để cử tri tham gia góp ý về công tác chỉ đạo, điều hành đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục