,

Mức điều chỉnh lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2024

Từ ngày 15/02/2024, thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực.
 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, theo thông tư đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có hiệu lực từ 15/02/2024

Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần trong thời gian từ ngày 01/01- 31/12.

Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần trong thời gian từ ngày 01/01 - 31/12.

Riêng đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần trong thời gian từ ngày 01/01 - 31/12.

Thông tư quy định, tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau: tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH, theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, được điều chỉnh theo quy định trên.

Đối với thu nhập tháng đã đóng BHXH, thông tư quy định điều chỉnh theo công thức sau: thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định trên.

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH tính hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần và trợ cấp tuất 1 lần được tính theo quy định tại khoản 4 điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 4 điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024. Các quy định tại thông tư được áp dụng kể từ ngày 01/01/2024.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục