,

Hoàn thành thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Sáng 1-12, tiếp tục các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; các đồng chí Ủy viên Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; một số sở ngành liên quan dự phiên họp.
 

Các đại biểu dự họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX. Trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri ở 43 điểm tại trung tâm các xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, tổ dân phố. Đã có 199 kiến nghị của cử tri thuộc các lĩnh vực.

Các đại biểu khẳng định: Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định. Một số sở, ngành chuyên môn đã chủ động, trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, trực tiếp đến nơi cử tri có kiến nghị để xác minh, làm rõ và phối hợp với UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị của cử tri.

Việc chỉ đạo giải quyết kịp thời một số ý kiến kiến nghị của cử tri góp phần giảm những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số ngành, cơ quan, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa rõ mốc thời gian, lộ trình giải quyết hoàn thành cụ thể; chưa thực sự chủ động, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đôn đốc, kịp thời báo cáo đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo của UBND tỉnh. Báo cáo cần xây dựng theo bố cục ngắn gọn, có biểu tổng hợp rõ ràng những ý kiến kiến nghị đã được giải quyết, những nội dung đang chỉ đạo giải quyết, những kiến nghi đã được chỉ đạo giải quyết nhưng khó khăn về nguồn lực...

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến thẩm tra.

Tại phiên họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án. Các đại biểu đề nghị làm rõ sự cấn thiết các dự án; sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định của pháp luật liên quan...

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết và phối hợp trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Phiên họp cũng thẩm tra dự các thảo nghị quyết: Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2024; phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, năm 2024; Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030.

Trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục