Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng nay 2-12, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức.
 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương; lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đạt kết quả thiết thực. Đảng ủy Quân khu đã ban hành Chương trình hành động, Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong LLVT Quân khu. Đồng thời, chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của từng tỉnh và địa bàn. LLVT Quân khu đã phối hợp, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

LLVT Quân khu tham gia hiệu quả các phong trào, chương trình; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng 326 ngôi nhà tình nghĩa, quy tập 605 hài cốt liệt sỹ; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công... Công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân được triển khai sâu rộng, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của các cơ quan truyền thông, hệ thống trường học và các hội, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường, thể hiện rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. LLVT Quân khu phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, theo phương châm “quân đâu, cán đó”, gần, gọn địa bàn; lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, theo hướng “dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, tỷ lệ đạt 1,8% dân số. LLVT Quân khu thường xuyên được chăm lo, củng cố,  xây dựng về mọi mặt, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy và LLVT Quân khu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Mỗi bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội là một bước phát triển quốc phòng, an ninh. Đồng thời, gắn quốc phòng, an ninh với kinh tế, xã hội phải được thực hiện từ khâu quy hoạch, kế hoạch và hình thành các dự án đầu tư phát triển của địa phương; coi trọng công tác nắm và dự báo tình hình sát với từng địa bàn, địa phương; huy động mọi nguồn lực và hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực phòng thủ vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng và ngoại giao nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục